So sánh sản phẩm

THANH TOÁN

THÔNG TIN THANH TOÁN: 
---------------------------------------
NGÂN HÀNG AGRIBANK 
LÃ THỊ LƯỢNG
1240 2013 268 01
CHI NHÁNH HOÀNG MAI - HÀ NỘI
  NGÂN HÀNG BIDV
LÃ THỊ LƯỢNG
1251 0001 235 497
CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ - HÀ NỘI